Jak możemy pomóc?

Poszukiwanie...

Jak połączyć się poprzez SSH za pomocą PuTTY?

Aby połączyć się na swoje konto poprzez SSH prosimy w pierwszej kolejności wygenerować parę kluczy SSH przez program taki jak PuTTYgen (domyślnie instalowany z klientem SSH PuTTY). Jest to niezbędny krok w celu połączenia się. Ze względów bezpieczeństwa nie dopuszczamy możliwości logowania przy użyciu samego loginu i hasła do konta.

Aby wygenerować nową parę kluczy przez PuTTYgen, uruchamiamy program i klikamy przycisk "generate". Następnie przesuwamy kursorem myszki po szarym polu aż pasek się zapełni.

Po wygenerowaniu kluczy należy z pola "public key for pasting into OpenSSH" skopiować klucz publiczny, który później dodamy w panelu administracyjnym. Następnie (opcjonalnie) możemy dodać hasło do klucza prywatnego w polu "key passphrase" i koniecznie zapisać klucz prywatny (którego będzie używał PuTTY) za pomocą przycisku "save private key".

Skopiowany klucz publiczny wklejamy w panelu administracyjnym w opcji "klucze SSH" po kliknięciu na zielony przycisk "wklej klucz":

Po wykonaniu tych czynności będzie możliwość zalogowania się używając jako danych logowania swojego loginu do panelu administracyjnego (przykładowo host12345) oraz klucza SSH wygenerowanego w pierwszym kroku.

W adresie serwera należy wpisać swój login oraz domenę w postaci host12345@host12345.hostido.net.pl, gdzie obydwa host12345 należy zastąpić loginem do panelu administracyjnego. Jako port proszę wpisać 64321. Poniżej zrzut ekranu pokazujący przykładową konfigurację w programie PuTTY.

Prosimy także załączyć klucz prywatny SSH, który został wcześniej wygenerowany, aby móc za jego pomocą się połączyć. Poniżej zrzut ekranu ukazujący miejsce, w którym należy załączyć klucz w programie PuTTY, jest to opcja Connection → SSH → Auth → Credentials, pierwsza opcja z wyborem pliku.

Proszę pamiętać o zapisaniu sesji, aby nie trzeba było podawać klucza za każdym razem.

Dostęp do SSH jest dostępny od pakietu NVME 2 wzwyż.