Jak połączyć się poprzez SSH za pomocą PuTTY?

Jak połączyć się poprzez SSH za pomocą PuTTY?

Aby połączyć się na swoje konto poprzez SSH prosimy w pierwszej kolejności wygenerować parę kluczy SSH przez program taki jak PuTTYgen (domyślnie instalowany z klientem SSH PuTTY). Jest to niezbędny krok w celu połączenia się. Ze względów bezpieczeństwa nie dopuszczamy możliwości logowania przy użyciu samego loginu i hasła do konta.

Aby wygenerować nową parę kluczy przez PuTTYgen, uruchamiamy program i klikamy przycisk "generate". Następnie przesuwamy kursorem myszki po szarym polu aż pasek się zapełni.

Po wygenerowaniu kluczy należy z pola "public key for pasting into OpenSSH" skopiować klucz publiczny, który później dodamy w panelu administracyjnym. Następnie (opcjonalnie) możemy dodać hasło do klucza prywatnego w polu "key passphrase" i koniecznie zapisać klucz prywatny (którego będzie używał PuTTY) za pomocą przycisku "save private key".

W kolejnym kroku proszę zalogować się do swojego panelu administracyjnego DirectAdmin, a następnie przejść do zakładki Klucze SSH, po czym nieco wyżej kliknąć Wklej klucz, gdzie należy wkleić swój klucz publiczny.

Po wykonaniu tych czynności będzie możliwość zalogowania się używając jako danych logowania swojego loginu do panelu administracyjnego (przykładowo host12345) oraz klucza SSH wygenerowanego w pierwszym kroku.

W adresie serwera należy wpisać swój login oraz domenę w postaci host12345@host12345.hostido.net.pl, gdzie obydwa host12345 należy zastąpić loginem do panelu administracyjnego. Jako port proszę wpisać 64321. Poniżej zrzut ekranu pokazujący przykładową konfigurację w programie PuTTY.

Prosimy także załączyć klucz prywatny SSH, który został wcześniej wygenerowany, aby móc za jego pomocą się połączyć. Poniżej zrzut ekranu ukazujący miejsce, w którym należy załączyć klucz w programie PuTTY, jest to opcja Connection → SSH → Auth → Credentials, pierwsza opcja z wyborem pliku.

Proszę pamiętać o zapisaniu sesji, aby nie trzeba było podawać klucza za każdym razem.

Dostęp do SSH jest dostępny od pakietu NVME 2 wzwyż.