Jak możemy pomóc?

Poszukiwanie...

Jakie są porty do poczty, FTP, SSH, MySQL?

Poza portem dla SSH, używamy standardowych portów dla pozostałych usług.

Jako hosta/nazwy serwera zawsze można użyć domeny technicznej host12345.hostido.net.pl, gdzie host12345 to nazwa usługi hostingowej.

Można również użyć dowolnej własnej domeny dodanej do konta hostingowego.

UsługaPortSzyfrowanie
SMTP587STARTTLS / TLS
SMTP465SSL / TLS
IMAP143STARTTLS /TLS
IMAP993SSL / TLS
POP3110STARTTLS / TLS
POP3995SSL / TLS
FTP21STARTTLS / TLS
SSH / SFTP64321
MySQL / MariaDB3306

Obecnie zawsze używane jest szyfrowanie TLS, natomiast SSL przy wyborze metody szyfrowania często oznacza, że połączenie szyfrowane jest nawiązywane od razu. Samo TLS lub STARTTLS natomiast oznacza, że połączenie jest rozpoczynane bez szyfrowania, po czym następuje dopiero jego zainicjowanie. Choć metoda STARTTLS została wprowadzona później i uznaje się ją za nowszy wariant, praktyka pokazała, że zainicjowanie szyfrowania od razu jest bezpieczniejsze, gdyż niektóre programy posiadały błędy bezpieczeństwa (już poprawione) umożliwiające obniżenie poziomu szyfrowania jeżeli używane było STARTTLS.