Jak połączyć się z bazą danych z zewnątrz?

Jak połączyć się z bazą danych z zewnątrz?

Połączenie z bazą danych MySQL może być kluczowe, jeśli zechcesz uruchomić aplikację czy system CMS, który w oparciu o bazę danych przetwarza zgromadzone w niej informacje, aby następnie zwrócić wynik operacji użytkownikowi końcowemu. Bazy danych MySQL domyślnie działają w obszarze localhost, a więc z aplikacjami zainstalowanymi na tym samym hostingu, na którym została utworzona baza danych. Możesz skonfigurować zewnętrzny host, z którego chcesz podłączyć się do bazy danych. Sprawdź, w jaki sposób to zrobić.

Dlaczego zewnętrzne połączenie z bazą danych jest zablokowane?

Bazy danych MySQL są tworzone lokalnie na hostingu i powinny działać w jego obszarze, np. dla aplikacji na nim zainstalowanych. Jeśli chcesz, np. uruchomić system CMS WordPress, umieść pliki instalacyjne na Twoim hostingu, a także utwórz bazę danych w panelu DirectAdmin. Połączenie aplikacji z bazą danych będzie realizowane za pomocą hosta lokalnego, tj. localhost.

Taka konfiguracja jest przede wszystkim bezpieczna dla użytkownika, gdyż w większości konfiguracji (gdy aplikacja i baza danych znajdują się na tym samym serwerze), chroni zawarte dane przed dostępem osób trzecich lub innych narzędzi, które mogą próbować przechwycić zgromadzone dane bez ingerowania z samą aplikację.

Jeśli zechcesz podłączyć zewnętrzną aplikację, czy to system CMS czy inne narzędzie, działające w oparciu o informacje zawarte w tabelach bazy danych i przetwarzające je, konieczna będzie zmiana konfiguracji bazy danych oraz dodanie zaufanego hosta/adresu IP, który otrzyma zezwolenie na uzyskanie dostępu.

Jak połączyć się z bazą danych z zewnątrz?

Konfiguracja zewnętrznego połączenia z bazą danych będzie przydatna, kiedy chcesz, np. zainstalować system CMS WordPress na serwerze innego dostawcy usługi i korzystać z bazy danych uruchomionej na hostingu w Hostido.pl.

  1. Przejdź do panelu zarządzania hostingiem DirectAdmin
  2. W sekcji Bazy danych kliknij Zarządzanie MySQL.
  1. W nowym widoku utwórz nową lub edytuj istniejącą bazę danych, klikając jej nazwę.
  1. W sekcji Dostęp z Hostów domyślnie wprowadzone jest połączenie z hosta localhost.
  1. Poniżej możesz wprowadzić adres zewnętrznego hosta - adres IP, który ma uzyskać dostęp do bazy danych. Jeśli dostęp ma być z dowolnego adresu IP, użyj znaku % (procent) zamiast wpisywać adres IP (wciąż będzie potrzebna nazwa użytkownika i hasło, aby uzyskać dostęp do danych). Wprowadź nową wartość i kliknij Dodaj nową.
  2. Ustawienia zostaną automatycznie zapisane.

Jeśli chcesz usunąć dostęp z zewnątrz, wróć do sekcji Zarządzanie MySQL, a następnie kliknij nazwę bazy danych. Zaznacz zewnętrzny host i kliknij Usuń.