Jak ukryć dane abonenta domeny?

Jak ukryć dane abonenta domeny?

Po zarejestrowaniu domeny internetowej, niezależnie od jej rozszerzenia, stajesz się tzw. abonentem domeny, czyli adresu, z którego możesz korzystać przez kolejny okres rozliczeniowy. Informacje o abonencie domeny internetowej, jak również informacje techniczne, dot. tego, gdzie domena została zarejestrowana, jaki jest jej okres ważności i na jakich serwerach jest zaparkowana, mogą być danymi jawnymi, udostępnianymi, m.in. za pomocą tzw. baz WHOIS.

Jakie informacje są widoczne w bazie WHOIS?

Bazy WHOIS zawierają informacje o domenie internetowej. W zależności od rodzaju domeny, ilość informacji, jaka zostanie przedstawiona, może się różnić od siebie. W bazie WHOIS znajdziesz m.in.:

  • Informacje o abonencie domeny, np. imię i nazwisko lub nazwę firmy,
  • Dane adresowe abonenta domeny,
  • Informacje o aktywności domeny, tj, datę rejestracji, daję ważności (wygaśnięcia aktywności domeny),
  • Status domeny (jeśli jest np. w czasie kwarantanny, wygasa lub oczekuje na zwolnienie do puli nazw wolnych, lub jest po prostu zarejestrowana, lub zablokowana przez operatora),
  • Informacje o serwerach DNS, na których domena jest zaparkowana,
  • Nazwę rejestratora, podmiotu, u którego domena została zarejestrowana,
  • Informacje o rejestratorze.

Ilość i rodzaj widocznych informacji może być zależny od bazy WHOIS, z której korzystasz, ale przede wszystkim od rodzaju domeny oraz tego, czy jest ona zarejestrowana na firmę lub osobę fizyczną.

Jak ukryć dane abonenta domeny?

Ukrywanie danych kontaktowych jest możliwe w określonych sytuacjach, uwarunkowanych rodzajem domeny oraz statusem prawnym właściciela domeny (osoba fizyczna lub firma).

  • Domeny polskie, np. .pl: dane abonenta domeny są domyślnie ukryte dla domen zarejestrowanych na osobę fizyczną. Jeśli chcesz ukryć dane abonenta - firmy, konieczne jest wykonanie cesji usługi, przeniesienie praw do zarządzania domeną z firmy na osobę fizyczną.
  • Domeny globalne, np. .com, .org, itp.: jeżeli abonentem jest osoba fizyczna, to dane są ukryte, a w przypadku firm, mogą być jawne. Ukrycie danych abonenta, firmy, dla domen globalnych oraz sposób przeprowadzenia tej czynności, zależy od rejestru domeny. Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji dla wskazanej domeny.
  • Domena europejska, .eu: w przypadku osób fizycznych, które dokonały rejestracji domeny, w bazie WHOIS udostępniany jest wyłącznie adres e-mail do kontaktu. Dla domen zarejestrowanych na firmę, w tym jednoosobową działalność gospodarczą, dane abonenta są jawne i nie ma możliwości ich ukrycia.