Jak wykonać cesję domeny krok po kroku?

Jak wykonać cesję domeny krok po kroku?

Cesja domeny umożliwia zmianę jej abonenta, np. przekazanie domeny innej osobie lub przekazanie firmie. Cesja usługi, poza zmianą właściciela, może również powodować przeniesienie domeny do nowego panelu klienta, którego właściciel od tej pory będzie dysponował prawem do zarządzania usługą. W wyniku cesji zaktualizowane zostaną dane w bazie WHOIS, a także dokumenty księgowe, będą wystawiane na nowego właściciela, który będzie ich płatnikiem. Dowiedz się, w jaki sposób wykonać cesję domeny krok po kroku.

Cesja i kod cesji - informacje podstawowe

Cesja nazwy domeny to przeniesienie praw do zarządzania nazwą domeny lub kilku nazw (domen) na wskazanego abonenta.

Cesja domeny może być przeprowadzona z wielu powodów, np. podczas transakcji sprzedaży domeny innemu podmiotowi lub osobie fizycznej czy też przekazaniu domeny w ramach spadku, lub jako zasób firmy. Cesję domeny przeprowadzisz także w obrębie tego samego konta, tworząc nowe kontakty.

Cesja zmienia abonenta usługi, w tym przypadku domeny, a przez to zmienia się również płatnik, osoba odpowiedzialna za dokonywanie płatności w poczet utrzymania domeny, np. przedłużenia ważności domeny.

Z technicznego punktu widzenia, konfiguracja domeny nie ulega zmianie. Może, ale nie musi, być przeniesiona między kontami (panelami klienta), celem ich dalszej konfiguracji i zarządzania nimi, w sytuacji, gdy nowy abonent pozostaje kontaktem utworzonym w obrębie tego samego konta. Cesja przeniesie domenę do innego konta w chwili, gdy nowy abonent takim kontem chce zarządzać niezależnie.

Do przeprowadzenia cesji domeny w Hostido.pl niezbędne jest posiadanie kodu cesji. To kod autoryzujący cesję, stanowiący wyzwalacz cesji, jak również element zabezpieczający domenę, przed ryzykiem przejęcia jej przez osoby trzecie.

Jak przeprowadzić cesję domeny?

Cesję domeny powinieneś zainicjować w Panelu klienta nowego właściciela domeny.

  1. Zaloguj się do Panelu klienta Hostido.pl
  2. Przejdź do sekcji Domeny > Cesja.
  1. Skorzystaj z sekcji Zmień właściciela domeny (cesja).
  2. Podaj nazwę domeny, bez przedrostka WWW.
  3. Wprowadź kod cesji. Uzyskasz go w Panelu aktualnego właściciela domeny.
  4. Wybierz dane nowego właściciela domeny.
  5. Zaakceptuj regulaminy świadczenia usług i nazw domeny.
  6. Kliknij Rozpocznij cesję.

Na adres e-mail nowego i poprzedniego właściciela domeny otrzymasz wiadomość z linkiem do potwierdzenia cesji. Zarówno cedent, jak i cesjonariusz muszą potwierdzić udział w cesji i przekazaniu własności domeny.

Cesja realizowana jest zwykle w czasie kilku minut od jej potwierdzenia przez obie strony. Jeśli cesja obejmuje nie tylko aktualizację danych, ale również zmianę abonenta, usługa zostanie przeniesiona na konto nowego właściciela usługi.