Co to jest kod domeny Authinfo?

Co to jest kod domeny Authinfo?

Kod AuthInfo to alfanumeryczny kod bezpieczeństwa, który udostępniany jest dla większości domen najwyższego poziomu. Jest on znany tylko właścicielowi domeny i musi zostać użyty w przypadku zmiany dostawcy. Dzięki niemu masz pewność, że zmiana operatora domeny może być dokonana tylko przez upoważnione osoby. 

Kod Authinfo - informacje podstawowe

Kod autoryzacji zwany kodem Authinfo, to kod utworzony przez rejestratora, aby pomóc zidentyfikować właściciela nazwy domeny (podmiot, który dokonał rejestracji i ma prawa do zarządzania domeną). Poprzez nazwę domeny rozumie się ogólnie domenę najwyższego poziomu.

Klucz  domeny, zwany kluczem transferu lub kodem autoryzacyjnym, czyli Authinfo, to kod nadany przez Rejestratora w momencie rejestracji wybranej nazwy domeny. Ten kod uwierzytelniający działa jak hasło.  Authinfo jest dodatkowym środkiem bezpieczeństwa, zapewniającym, że tylko właściciel domeny może przenieść swoją nazwę domeny pomiędzy operatorami. 

Jeśli chcesz przenieść domenę na naszą stronę, musisz uzyskać kod AuthInfo od obecnego rejestratora zgodnie z jego polityką wydawania kodów. Czasami kody są dostępne bezpośrednio w panelu, ale w większości przypadków, operator domeny wydaje go na podstawie złożonego wcześniej wniosku. 

Jakie domeny mają przypisany kod Authinfo?

Przyjmuje się co do zasady, że większość dostępnych na rynku domen, końcówek domenowych, wymaga posiadania kodu Authinfo celem ich Co to jest transfer domeny?. W niektórych przypadkach, jak, np. dla domen .eu, wydanie kodu Authinfo możliwe jest bez kontaktu z dostawcą usługi, samodzielnie, na stronie Eurid. To wygodne rozwiązanie, chociaż również niepozbawione elementu autoryzacji dla utrzymania bezpieczeństwa domeny. 

Jak uzyskać kod Authinfo dla domeny?

Uzyskanie kodu Authinfo jest bezpłatne i większość dostawców usług, wymaga jedynie przesłania wniosku, wskazanego przez nich samych do wypełnienia lub stworzonego samodzielnie, na podstawie przygotowanego wzoru. Aktualny dostawca usługi ma obowiązek wydać kod Authinfo, po zidentyfikowaniu właściciela występującego o wydanie kodu. 

Wyjątek od powyższego stanowi sama Co to jest transfer domeny?. Może ona być płatna lub bezpłatna i w większości przypadków, związane jest to z czynnościami, jakie należy wykonać na domenie, po zakończeniu transferu. Przykładowo, transfer domeny globalnej, np. com, jest zawsze płatny, a przeniesienie domeny do nowego operatora, przeważnie powoduje również przedłużenie jej ważności o kolejny rok abonamentowy.