Jak zmienić wersję PHP dla domeny?

Aby zmienić wersję PHP dla wybranej domeny należy edytować plik .htaccess , który znajduje się w domains/nazwadomeny.pl/public_html

Jeśli takiego pliku nie ma, możemy go utworzyć za pomocą programu do obsługi FTP lub przez Zarządzanie plikami w panelu administracyjnym.


W pierwszej linii pliku .htaccess wprowadzamy wybraną wersję:

AddType application/x-httpd-php56 .php
AddType application/x-httpd-php70 .php
AddType application/x-httpd-php71 .php
AddType application/x-httpd-php72 .php
AddType application/x-httpd-php73 .php
AddType application/x-httpd-php74 .php


Przykładowo, dla wersji PHP 7.4 wklejamy:

AddType application/x-httpd-php74 .php