Jak możemy pomóc?

Poszukiwanie...

Jak przywrócić kopię plików/bazy danych?

Aby przywrócić kopię zapasową swojego konta proszę zalogować się do panelu administracyjnego DirectAdmin, następnie przejść do zakładki "Kopie zapasowe" - pojawi się pulpit z zasobami do przywrócenia.

UWAGA! Przed przywróceniem kopii, zalecamy kliknąć na "Utwórz kopię na żądanie", aby posiadać kopię obecnych plików przed przywróceniem starszych.

Przywracanie plików

Aby przywrócić np. domenę test-przywracania.xce.pl:

 1. Kliknij na "katalog domowy".
 2. Kliknij na datę, z której przywrócić pliki (na dole można przełączyć na kolejne strony).
 3. Kliknij "wybierz pliki".
 4. Kliknij na katalog "domains", następnie zaznacz kwadracik przy domenie, np. przy test-przywracania.xce.pl i kliknij "wybierz pliki".
 5. Upewnij się, że po powrocie do poprzedniego ekranu, nad przyciskiem "wybierz pliki" jest teraz napisane "1 plików/katalogów".
 6. Na dole kliknij "przywróć".
 7. Teraz można zweryfikować listę elementów i ewentualnie zaznaczyć opcję pozostawienia obecnych plików na miejscu. Jeżeli opcja nie będzie zaznaczona, obecne pliki w przywracanym katalogu zostaną usunięte przed przywróceniem kopii. Ważne jest, aby w przypadku przywracania poczty tę opcję włączyć., jak i również w przypadku, gdy chcemy żeby już wgrane zdjęcia itp. pozostały na miejscu. Dla bezpieczeństwa polecamy tę opcję włączyć.
 8. Kliknij "Przywróć zaznaczone elementy". Czas przywrócenia kopii zależny jest od ilości danych/plików oraz zadań w kolejce.

Przywracanie baz danych

Jeżeli nie wiadomo jakiej bazy danych używa strona, można to sprawdzić w pliku konfiguracyjnym strony, np. dla naszej domeny będzie to plik domains/test-przywracania.xce.pl/public_html/wp-config.php. Aby przywrócić kopię zapasową swojego konta proszę zalogować się do panelu administracyjnego DirectAdmin, następnie przejść do zakładki "Kopie zapasowe" - pojawi się pulpit z zasobami do przywrócenia.

 1. Kliknij na "bazy danych".
 2. Kliknij na bazę danych, aby ją zaznaczyć do przywrócenia i wybierz "wybierz inną kopię", aby wybrać datę, z której baza danych ma być przywrócona.
 3. Kliknij "przywróć".
 4. Teraz można zweryfikować listę elementów i kliknąć "przywróć zaznaczone elementy".