Jak zainstalować aplikację Python?

Jak zainstalować aplikację Python?

Proces instalacji aplikacji napisanych w Python zazwyczaj jest bardziej złożony niż instalacja aplikacji PHP i w niektórych przypadkach wymaga dostępu SSH (Przeczytaj: Jak połączyć się poprzez SSH?). Skupimy się jednak na instalacji prostej aplikacji, aby w czytelny sposób przedstawić jak można ją podpiąć pod domenę.

W pierwszej kolejności dodajemy domenę do konta (Przeczytaj: Jak dodać domenę na hostingu?), w tym przypadku będzie to hello-py.xce.pl. Następnie tworzymy katalog dla aplikacji, np.: domains/hello-py.xce.pl/app Skoro jesteśmy przy tworzeniu katalogu, od razu usuniemy domyślny plik index.html dla domeny: domains/hello-py.xce.pl/public_html/index.html - inaczej będzie się on wyświetlał zamiast aplikacji. Możemy teraz do katalogu aplikacji wgrać główny plik domains/hello-py.xce.pl/app/app.py z następującą zawartością:

import sys

def application(environ, start_response):
    start_response('200 OK', [('Content-Type', 'text/plain')])
    response = 'It works!\n\nPython v' + sys.version.split()[0] + '\n'
    return [response.encode()]

Aplikację mamy już wgraną, teraz logujemy się do panelu administracyjnego i przechodzimy do opcji "Zarządzaj aplikacjami Python" i klikamy "Dodaj aplikację". Wybieramy najnowszą wersję Python, którą aplikacja obsługuje, wpisujemy ścieżkę do katalogu aplikacji, wybieramy domenę, pod którą ma być podpięta i wpisujemy główny plik aplikacji - w naszym przypadku app.py. Ostatnie pole, to nazwa głównej funkcji, która ma być wywołana z app.py.

Po kliknięciu "dodaj", aplikacja automatycznie się uruchomi. W razie gdyby po wejściu na stronę wyświetlał się błąd 503, logi aplikacji można znaleźć w pliku domains/hello-py.xce.pl/app/stderr.log

Jeżeli jest to bardziej złożona aplikacja i potrzebuje wywołania komend za pomocą SSH, najpierw trzeba wejść w środowisko wirtualne aplikacji. Informacja jaką komendę należy wykonać, aby to zrobić, można znaleźć w granatowej ramce u góry po przejściu do edycji aplikacji.