Jak uruchomić inną wersję Python z crona lub konsoli?

Jak uruchomić inną wersję Python z crona lub konsoli?

Aby uruchomić inną wersję Python w cronie lub konsoli można użyć polecenia pythonX.Y , gdzie X i Y to wersja, np.: python3.9

Jeżeli będzie wymagana pełna ścieżka do polecenia, można użyć: /usr/local/bin/pythonX.Y