Jak możemy pomóc?

Poszukiwanie...

Jak przenosić pliki lub foldery w strukturze plików serwera FTP?

Korzystając z serwera FTP oraz aplikacji managera plików dostępnego w panelu DirectAdmin, możesz łatwo tworzyć i zarządzać plikami i folderami. To wygodne rozwiązanie, które umożliwia zarządzanie strukturą plików, bez konieczności instalowania aplikacji na komputerze. Jedną z funkcjonalności managera jest możliwość szybkiego kopiowania i przenoszenia plików i folderów w obrębie serwera FTP. Sprawdź, jak to zrobić. 

Pliki i foldery na serwerze FTP

Pliki i foldery obecne na serwerze FTP budują strukturę jego zawartości. Możesz umieszczać w folderach określone typy plików, np. obrazy, dokumenty czy pliki strony internetowej, a następnie udostępniać te zasoby online lub korzystać z nich prywatnie.

Korzystając z menadżera plików wbudowanego w DirectAdmin, zarządzanie serwerem FTP jest bardzo proste, nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania i logowania do konta użytkownika FTP. 

Manager oferuje szereg funkcjonalności, jak możliwość tworzenia plików i folderów, edycji plików, np. wp-config.php czy .htaccess, pakowania i rozpakowywania archiwów ZIP, itp.. Możesz też przenosić pliki między folderami, podobnie jak i całe foldery wraz z zawartością, a także kopiować je do nowej lokalizacji. 

Kopiowanie plików może być przydatne, kiedy chcesz, np. utworzyć kopię zapasową strony internetowej czy powielić pliki instalacyjne WordPress, dla nowej witryny internetowej. 

Jak przenosić pliki na serwerze FTP?

  1. Zaloguj się do Panelu klienta Hostido.pl
  2. Przejdź do sekcji Twoje usługi, a następnie kliknij Opcje > Zarządzaj przy usłudze hostingowej. 
  1. W sekcji Pliki/FTP wybierz Zarządzanie plikami.
  1. Przejdź do wybranej lokalizacji na serwerze FTP.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszki wybrany plik lub folder, lub  wcześniej zaznacz kilka plików i folder. Możesz użyć prawego przycisku myszki lub dodatkowego menu opcji na górze ekranu. 
  3. Wybierz Copy/Move.
  1. W nowym widoku wskaż lokalizację docelową, gdzie chcesz przenieść plik, folder lub pliki i foldery.
  1. Możesz dodatkowo skorzystać z opcji Create folder (folder ze znakiem +), aby utworzyć nowy folder we wskazanej lokalizacji, w którym zostaną umieszczone przenoszone dane. 
  2. Kliknij Move (Przenieś). 

Jak kopiować pliki na serwerze FTP?

Kopiowanie plików realizowane jest na tych samych warunkach co ich przenoszenie. Skorzystaj z instrukcji powyżej, aby wskazać pliki i foldery do skopiowania, a także wskazać lokalizację, w której mają być umieszczone. 

Kopiowanie, w odróżnieniu od przenoszenia, powoduje, że wybrane pliki i foldery zostaną skopiowane do nowej lokalizacji. Oryginalne pliki pozostaną nienaruszone w dotychczasowej lokalizacji.

Po wybraniu lokalizacji do skopiowania plików kliknij Skopiuj (patrz instrukcja wyżej).

Przykład: Jeśli umieściłeś na serwerze FTP archiwum ZIP z instalatorem WordPress, możesz skopiować rozpakowane archiwum wielokrotnie, umieszczając kopie w różnych folderach, aby uruchomić wiele stron internetowych, np. w adresach zarejestrowanych domen lub utworzonych subdomen.