Jak utworzyć plik .htaccess na serwerze FTP?

Jak utworzyć plik .htaccess na serwerze FTP?

Plik htaccess jest plikiem konfiguracyjnym serwera. Możesz używać go do ustawienia konfiguracji serwera dla określonego katalogu. Pozwala on zmodyfikować różne konfiguracje, a tym samym wprowadzić zmiany w witrynie, obejmujące  autoryzację, obsługę błędów, przekierowania dla określonych adresów URL, uprawnienia użytkowników itp.. Korzystając z menadżera plików w DirectAdmin, możesz szybko utworzyć nowy plik htaccess i umieścić go w dowolnej lokalizacji. 

Co to jest plik .htaccess?

Plik .htaccess to znakomite narzędzie do zmiany w konfiguracji serwera oraz wprowadzenia zmian w działaniu poszczególnych folderów, a co za tym idzie, znajdujących się w nich aplikacji, np. stron internetowych. 

Dzięki plikowi .htaccesss możesz szybko wprowadzić tak popularne zmiany i ustawienia, jak: 

  • ładowanie niestandardowych stron błędów, np. 404, 
  • zabezpieczenie hasłem katalogów, 
  • wymuszanie przekierowania, np. HTTP na HTTPS,
  • ustawienia wszelkiego rodzaju przekierowań, np. 301. 

Kiedy przykładowo zainstalujesz WordPress, będzie on domyślnie posiadał swój własny plik .htaccess, który zapewni mu stabilne działanie i właściwą konfigurację, przekierowanie adresów. 

Korzystając z menadżera plików, w panelu DirectAdmin, możesz tworzyć i edytować pliki .htaccess zmieniając konfigurację serwera i działanie aplikacji czy stron internetowych. 

Ważne! Plik .htaccess nie posiada nazwy, a jedynie sam format / rozszerzenie pliku. Tworząc plik .htaccess, podajemy samo rozszerzenie (po kropce) .htaccess.

Jak utworzyć plik .htaccess na serwerze FTP?

  1. Zaloguj się do Panelu klienta Hostido.pl
  2. Przejdź do sekcji Twoje usługi, a następnie kliknij Opcje > Zarządzaj przy usłudze hostingowej. 
  1. W sekcji Pliki/FTP wybierz Zarządzanie plikami.
  1. Skorzystaj z opcji Nowy i wybierz Plik tekstowy > Other.
  1. Nadaj plikowi dowolne rozszerzenie, np. .htaccess. 
  1. Kliknij Utwórz

Plik pojawi się na liście plików i folderów. Możesz kliknąć prawym przyciskiem myszki w nazwę pliku lub zaznaczyć go i wybrać z dodatkowych opcji: Edytuj. Teraz wprowadź zawartość pliku .htaccess i zapisz ustawienia.