Konfiguracja skrzynki: Poczta Windows

Konfiguracja skrzynki: Poczta Windows

W celu dodania nowego konta pocztowego do programu Poczta Windows należy przejść do Ustawienia -> Konta -> Dodaj konto -> Inne konto (POP/IMAP)


W nowym oknie podajemy dane do naszej skrzynki pocztowej i zatwierdzamy przyciskiem Zaloguj się.


Po pomyślnym logowaniu skrzynka zostanie dodana i będziemy mogli już z niej korzystać.