Jak wykonać podstawową diagnostykę ping, traceroute, nslookup?

Jak wykonać podstawową diagnostykę ping, traceroute, nslookup?

Administrator systemów informatycznych może korzystać z wielu narzędzi, które pozwolą mu na sprawne zarządzanie systemem, szybką identyfikację i analizę pojawiających się problemów, a także podjęcie właściwego rozwiązania. Z tego artykułu dowiesz się, w jaki sposób przeprowadzić diagnostykę sieci, za pomocą najpopularniejszych narzędzi: ping, traceroute i nslookup.

Popularne metody diagnozowania sieci

Korzystając z systemów Windows i Unix, uzyskasz dostęp do narzędzi, które można wykorzystać do testowania połączenia internetowego lub usług, a przez to używać ich rozwiązywania problemów z siecią.

Najpopularniejszymi z nich są:

 • PING - wysyła pakiet do innego systemu i oczekuje na odpowiedź. Dzięki temu możesz szybko sprawdzić całkowity czas potrzebny serwerowi na odpowiedź na żądane pytanie, co z kolei zwróci informację o jakości połączenia oraz jego prawidłowym działaniu. Niektóre routery blokują te pakiety, a witryny internetowe itp. mogą być izolowane przez zapory.
 • TRACEROUTE – W systemie Windows znane jako tracert, pozwala sprawdzić ścieżkę (routery), którą pakiety podążają do hosta docelowego. Mechanizm wysyła pakiety z różnymi wartościami TTL do systemu i odbiera wysłane pakiety odpowiedzi zwrotnej przez odpowiednie routery po drodze. Zwiększenie wartości TTL spowoduje wysłanie pakietu, który ma docelowo dotrzeć do kolejnych routerów. Traceroute określa, kiedy pakiet dotarł do miejsca docelowego.
 • NSLOOKUP — sprawdzanie rekordów DNS, które mapują nazwy domen na adresy IP, ale narzędzie może też działać w drugą stronę. Dodatkowo rozszerzając polecenie, możesz uzyskać informacje np. o serwerze poczty dla domeny, serwerach DNS i określić nazwę domeny dla adresu IP.
 • TELNET - aby połączyć się z portem TCP na serwerze w Internecie. W rezultacie, ten Protokół sieciowy umożliwia zdalne sterowanie komputerami za pomocą tekstowych danych wejściowych i wyjściowych. Obecnie już się go nie stosuje do sterowania komputerami, ale w dalszym ciągu jest przydatny do testowania portów.
 • IPCONFIG To polecenie wyświetla szczegółowe informacje o konfiguracji TCP/IP naszego systemu i za pomocą tego polecenia można wyczyścić pamięć podręczną DNS. Przykładowe informacje podawane przez polecenie to adresy IPv4 i IPv6 interfejsów LAN i WLAN, maski podsieci, domyślne bramy do łączenia się z innymi sieciami lub Internetem, serwery DNS do rozpoznawania nazw i wpisy DNS lub czasy dzierżawy adresu DHCP przydział.

Z powyższych poleceń możesz skorzystać za pomocą terminala, wiersza polecenia, dostępnego w poszczególnych systemach operacyjnych jak Windows, Linux, MacOS.

Windows:

 • Uruchom wyszukiwarkę aplikacji i plików, a następnie wprowadź Wiersz polecenia lub skrót cmd. Uruchom Wiersz polecenia.

Linux:

 • W systemie Linux należy uruchomić menu startowe, a następnie wyszukać frazę Terminal i kliknąć ikonę. Uruchom Terminal.

W systemie macOS:

 • Na pasku Dock z aplikacjami odszukaj domyślnie dostępną aplikację Terminal (ikona czarnego ekranu). Jeśli nie znajdziesz jej na pasku, uruchom Launchpad (ikona rakiety) i wyszukaj narzędzie Terminal.

PING:

W odpowiedzi na polecenie ping uzyskasz informacje zwrotne:

 • Adres IP, z którym powiązana jest domena,
 • Rozmiar przesłanego pakietu,
 • Czas w milisekundach określający przebytą drogę do hosta docelowego i powrót.

W wierszu poleceń:

 • Wpisz polecenie ping adres-domeny.pl
 • Jeśli chcesz zwiększyć ilość pakietów danych wpisz ping -n XX adres-domeny.pl, gdzie -n to opcja umożliwiająca ustalenie ilości pakietów, a XX to ich liczba. Dla systemu Linux zastąp opcję -n, opcją -c

Narzędzie TRACEROUTE

W systemie Windows w wierszu polecenia wpisz tracert oraz podaj domenę lub adres IP serwera.

W systemie Linux i macOS podobnie użyj polecenia traceroute.

Narzędzie NSLOOKUP

Zarówno w systemie Windows, Linux czy macOS możesz posługiwać się tymi samymi poleceniami:

 • Wpisz nslookup i naciśnij Enter. Wyświetlone informacje będą Twoim lokalnym serwerem DNS i jego adresem IP.
 • Wpisz nslookup i nazwę domeny, a polecenie zwróci rekord A dla domeny
 • Wpisz nslookup -q=XX, gdzie XX to typ rekordu DNS. Niektóre z dostępnych typów to MX , A , CNAME i TXT.