Jak zatrzymać i zaktualizować aplikację Node.js z poziomu SSH?

Jak zatrzymać i zaktualizować aplikację Node.js z poziomu SSH?

Poniżej znajdują się najczęściej używane komendy dla obsługi aplikacji Node.js z poziomu SSH. W parametrze --app-root należy wskazać ścieżkę do głównego katalogu aplikacji.

Zatrzymanie aplikacji:

cloudlinux-selector stop --json --interpreter nodejs --app-root /home/hostXXXXX/KATALOG

Aktualizacja aplikacji (npm install):

cloudlinux-selector install-modules --json --interpreter nodejs --app-root /home/hostXXXXX/KATALOG

Uruchomienie aplikacji:

cloudlinux-selector start --json --interpreter nodejs --app-root /home/hostXXXXX/KATALOG