Jak dodać konto FTP?

Jak dodać konto FTP?

Dostęp do serwera FTP umożliwia jego użytkownikom zarządzanie plikami i folderami na nim umieszczonymi, np. plikami strony internetowej. Korzystając z panelu administracyjnego hostido.pl możesz szybko utworzyć nowe konto FTP i przydzielić mu określone funkcje, np. ograniczyć dostęp do wybranych zasobów. Sprawdź jak dodać konto FTP i ustawić jego parametry.

FTP - informacje podstawowe

FTP, czyli File Transfer Protocol, umożliwia komunikację i przesyłanie plików między urządzeniami, np. komputerem a serwerem, a następnie ich udostępnianie w sieci Internet. Użytkownicy korzystający z FTP, mogą przesyłać, jak również pobierać pliki z serwera. 

Korzystając z panelu administracyjnego hostido.pl możesz tworzyć wiele kont FTP, użytkowników FTP, przydzielając im określone zasoby, którymi będą mogli zarządzać. Takie rozwiązanie może być przydatne, kiedy przekazujesz dostęp do serwera FTP innemu użytkownikowi, np. agencji interaktywnej, która ma uruchomić stronę internetową na Twoim hostingu. 

Jak dodać konto FTP? 

Konto FTP możesz utworzyć bezpośrednio na usłudze hostingowej w panelu DirectAdmin:

 1. Zaloguj się do Panelu Klienta
 2. Przejdź do panelu zarządzania hostingiem, DirectAdmin, w sekcji Twoje usługi, rozwiń Opcje przy wybranej usłudze hostingowej. 
 3. Kliknij Zarządzaj
 1. W nowym widoku, w sekcji Pliki/FTP wybierz Zarządzanie FTP.
 1. Kliknij Utwórz konto FTP.
 1. Wskaż podstawowe informacje o koncie FTP:
 2. Nazwa użytkownika FTP: podaj nazwę tworzonego konta, np. admin
 3. Wpisz hasło: wprowadź hasło dostępu dla użytkownika FTP
 4. Zasoby: określ obszar serwera FTP, do którego konto uzyska dostęp
 5. Utwórz konto. 

Zasoby serwera FTP dla kont użytkowników:

 • Domena: ten użytkownik FTP ma dostęp do public_html, private_html, poczty, domen i katalogów kopii zapasowych.
 • FTP: wybierz, aby użytkownik FTP otrzymał dostęp tylko do katalogu public_ftp w strukturze katalogów domeny, 
 • Użytkownik: wybierz, aby utworzyć konto FTP z dostępem do folderu nazwa_użytkownika w katalogu domeny, 
 • Niestandardowy: określ własną ścieżkę folderu, do którego użytkownik ma uzyskać dostęp w ramach swojego konta. 

Jeśli katalog jeszcze nie istnieje, zostanie utworzony na tym etapie.