Jak możemy pomóc?

Poszukiwanie...

Jak dodać konto FTP?

Dostęp do serwera FTP umożliwia jego użytkownikom zarządzanie plikami i folderami na nim umieszczonymi, np. plikami strony internetowej. Korzystając z panelu administracyjnego hostido.pl możesz szybko utworzyć nowe konto FTP i przydzielić mu określone funkcje, np. ograniczyć dostęp do wybranych zasobów. Sprawdź jak dodać konto FTP i ustawić jego parametry.

FTP - informacje podstawowe

FTP, czyli File Transfer Protocol, umożliwia komunikację i przesyłanie plików między urządzeniami, np. komputerem a serwerem, a następnie ich udostępnianie w sieci Internet. Użytkownicy korzystający z FTP, mogą przesyłać, jak również pobierać pliki z serwera. 

Korzystając z panelu administracyjnego hostido.pl możesz tworzyć wiele kont FTP, użytkowników FTP, przydzielając im określone zasoby, którymi będą mogli zarządzać. Takie rozwiązanie może być przydatne, kiedy przekazujesz dostęp do serwera FTP innemu użytkownikowi, np. agencji interaktywnej, która ma uruchomić stronę internetową na Twoim hostingu. 

Jak dodać konto FTP? 

Konto FTP możesz utworzyć bezpośrednio na usłudze hostingowej w panelu DirectAdmin:

 1. Zaloguj się do Panelu Klienta
 2. Przejdź do panelu zarządzania hostingiem, DirectAdmin, w sekcji Twoje usługi, rozwiń Opcje przy wybranej usłudze hostingowej. 
 3. Kliknij Zarządzaj
 1. W nowym widoku, w sekcji Pliki/FTP wybierz Zarządzanie FTP.
 1. Kliknij Utwórz konto FTP.
 1. Wskaż podstawowe informacje o koncie FTP:
 2. Nazwa użytkownika FTP: podaj nazwę tworzonego konta, np. admin
 3. Wpisz hasło: wprowadź hasło dostępu dla użytkownika FTP
 4. Zasoby: określ obszar serwera FTP, do którego konto uzyska dostęp
 5. Utwórz konto. 

Zasoby serwera FTP dla kont użytkowników:

 • Domena: wybierz tę opcję aby udostępnić tylko domenę wybraną w górnym prawym rogu. W tym wypadku będzie widoczny katalog public_html, gdzie można umieścić pliki strony oraz katalog logs, gdzie są starsze logi strony.
 • FTP: nie zalecamy używania tej opcji, konto będzie miało tylko dostęp do katalogu public_ftp, w którym nic nie ma. Może się przydać jedynie do wymiany plików.
 • Użytkownik: nie zalecamy używania tej opcji, w public_html zostanie utworzony katalog o takiej samej nazwie, jak nazwa użytkownika FTP. Jeżeli konto FTP nazywa się "pub", to pliki wgrane do głównego katalogu będą widoczne np. pod adresem nazwadomeny.xce.pl/pub
 • Niestandardowy: można określić własną ścieżkę. Jeżeli pole ze ścieżką pozostanie puste, to zostanie udzielony dostęp do całego konta.

Jeśli katalog jeszcze nie istnieje, zostanie utworzony na tym etapie.