Jak dodać rekord MX w DirectAdmin?

Jak dodać rekord MX w DirectAdmin?

Rekord wymiany poczty (MX) DNS kieruje pocztę e-mail do serwera pocztowego. MX oznacza Mail Exchange i określa nazwę domeny serwera pocztowego odpowiedzialnego za (sub)domenę. Rekord MX składa się z dodatniej liczby całkowitej z zakresu od 0 do 65535 (priorytet) oraz nazwy domeny, która wskazuje na rekord A. Jeśli chcesz używać własnego serwera pocztowego, usuń wpisy MX serwerów Hostido.pl, a następnie dodaj wpisy MX dla własnych serwerów.

Rekord MX - informacje podstawowe

Rekord MX wskazuje serwer pocztowy, który akceptuje przychodzące wiadomości e-mail z domeny. Jest to rekord zasobu w systemie DNS, który wskazuje, gdzie wiadomość e-mail zostanie dostarczona zgodnie z protokołem SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

Do serwera DNS można dodać wiele rekordów MX w celu utworzenia kopii zapasowej na wypadek, gdyby serwer podstawowy był z jakiegoś powodu niedostępny. 

Posiadanie wielu rekordów MX nie oznacza, że ​​każdy MX otrzyma jedną kopię wiadomości e-mail. Wiadomość e-mail zostanie dostarczona na serwer MX, który ma najniższy priorytet. Najniższa wartość priorytetu ma najwyższą ważność. Jeśli serwer nie może zaakceptować wiadomości e-mail w określonym czasie, wiadomość e-mail zostanie dostarczona na serwer o kolejnym najwyższym priorytecie.

Jak utworzyć rekord MX w panelu DirectAdmin? 

  1. Zaloguj się do Panelu klienta Hostido.pl
  2. Przejdź do sekcji Twoje usługi, a następnie kliknij Opcje > Zarządzaj przy usłudze hostingowej. 
  1. Kliknij Zarządzanie pocztą E-mail > Rekord MX.
  1. Dodaj nowy rekord MX lub edytuj już istniejący.
  1. Wprowadź wartości rekordu MX dla wybranej domeny. Jeżeli używasz pełnej nazwy domeny, pamiętaj o kropce na końcu.

Opcjonalnie (niezalecane w przypadku rekordu MX):

  1. Kliknij Domeny > Zarządzanie DNS
  1. Kliknij przycisk Dodaj rekord.
  1. W kolejnym oknie w polu Typ rekordu wybierz opcję MX.
  1. Uzupełnij odpowiednie pola parametrami. Jeżeli używasz pełnej nazwy domeny, pamiętaj o kropce na końcu.
  2. Kliknij przycisk Dodaj.