Jak skonfigurować profil poczty w poczcie WebMail?

Jak skonfigurować profil poczty w poczcie WebMail?

Profil poczty, dokładnie profil konta e-mail, to pierwsze podstawowe ustawienie skrzynki e-mail w poczcie Webmail, które pozwala określić podstawowe informacje o nadawcy wiadomości, tj, jego nazwę, widoczną dla adresata, adres e-mail oraz podpis do wiadomości. Możesz tworzyć wiele profili jednej skrzynki e-mail, aby, np. zastosować wiele podpisów, które będziesz mógł wybierać na etapie redagowania wiadomości. Dowiedz się, jak skonfigurować profil poczty w poczcie Webmail. 

Profil poczty - informacje podstawowe

Profil poczty to podstawowa konfiguracja konta e-mail, zanim zaczniesz wysyłać wiadomości. Standardowo w programach pocztowych, tworzony jest on podczas pierwszego uruchomienia konta (jego konfiguracji), kiedy aplikacja prosi Cię o podanie nazwy użytkownika lub imienia i nazwiska. Te dane zostaną użyte do podpisania Twojej wiadomości i będą widoczne wraz z adresem e-mail u adresata. 

W poczcie Webmail logujesz się do konkretnej skrzynki pocztowej, nie wymaga to żadnej konfiguracji. Dlatego profil konta powinieneś utworzyć samodzielnie. W przypadku poczty Hostido.pl profil konta jest odpowiedzialny za:

 • nazwę użytkownika, imię i nazwisko, nazwę widoczną dla adresatów obok adresu e-mail, co stanowi formę przedstawienia nadawcy wiadomości, 
 • konfigurację podpisu automatycznego, który będzie dodawany do wiadomości e-mail w chwili jej redagowania. 

To, co dodatkowo uatrakcyjnia konfigurację profilu konta, to fakt, że możesz utworzyć wiele profili, wskazać różne nazwy, różne adresy e-mail, oraz przypisać im odpowiednie podpisy. 

O ile wskazywanie różnych adresów e-mail, może nie być dobrym rozwiązaniem, gdyż niektóre zabezpieczenia antyspamowe mogą blokować takie wiadomości, to używanie różnych nazw użytkownika, np. Janek lub Jan Kowalski i odpowiednio przypisanych im podpisów, prywatnego i firmowego, jest świetnym sposobem na podtrzymanie korespondencji. 

Jak skonfigurować profil poczty w poczcie Webmail?

 1. Zaloguj się na konto e-mail korzystając z poczty Webmail
 2. Wybierz Ustawienia > Tożsamość. 
 1. Kliknij Utwórz.
 1. Wprowadź parametry profilu: 
  • Nazwa wyświetlana: wprowadź nazwę użytkownika widoczną dla adresatów wiadomości e-mail, 
  • E-mail: opcjonalnie, wprowadź adres e-mail nadawcy inny niż domyślny konta, do którego się zalogowałeś (niezalecane),
  • Organizacja: podaj nazwę firmy (opcjonalnie),
  • Odpowiedź do: podaj adres e-mail, na który zostanie przesłana odpowiedź na wiadomość, jeśli użytkownik zechce Ci odpowiedzieć (opcjonalnie)
  • Ukryta kopia: podaj adres e-mail, który będzie automatycznie dodawany w polu UDW podczas redagowania wiadomości na tym profilu, 
  • Domyślna: zaznacz, jeśli ten profil ma być domyślnie wybieranym dla każdej wiadomości e-mail, którą redagujesz,
  • Podpis: wprowadź treść podpisu do wiadomości e-mail, który zostanie automatycznie dodany do redagowanej wiadomości. 
 1. Zapisz ustawienia.

Możesz dodawać wiele profili konta, zmieniając np. nazwę wyświetlaną oraz podpis lub sam podpis. Nadawaj im unikalne nazwy wyświetlane, aby rozróżnić je, np. prywatny, firmowy, zagraniczny. 

Przejdź do redagowania nowej wiadomości e-mail, klikając Utwórz, a następnie skorzystaj z opcji Podpis, aby wybrać podpis, jakiego chcesz użyć. Jeśli wybrałeś domyślny podpis zostanie on automatycznie wstawiony do wiadomości.  Skorzystaj ze strzałek góra/dół przy adresie e-mail, aby zmienić profil konta, z którego wysyłasz wiadomość.

Możesz w każdej chwili zmienić podpis przed wysłaniem wiadomości, a po jej zredagowaniu.