Jak utworzyć nowy folder poczty e-mail?

Jak utworzyć nowy folder poczty e-mail?

Tworzenie folderów w poczcie e-mail pozwala na łatwe zarządzanie korespondencją e-mail. Możesz filtrować wiadomości, przenosząc je do wybranych folderów ręcznie lub utworzyć reguły wiadomości, które będą automatycznie sortowały korespondencję. Możesz tworzyć wielopoziomowe struktury folderów i podfolderów, a także przenosić kopie wiadomości, aby szybko uzyskać dostęp do każdej z nich. Sprawdź, w jaki sposób utworzyć nowy folder poczty e-mail w poczcie Webmail. 

Foldery w organizacji wiadomości e-mail

Foldery są niezbędne do utrzymywania porządku w skrzynce odbiorczej poczty e-mail. Dobrze zorganizowana skrzynka odbiorcza to jeden z najłatwiejszych sposobów na zwiększenie wydajności poczty e-mail. 

Poczta Webmail pozwala na tworzenie folderów z wiadomościami, co ułatwia ich organizację. Możesz przenosić wiadomości e-mail ręcznie do poszczególnych folderów lub utworzyć reguły wiadomości, co zautomatyzuje cały proces. 

Jak utworzyć nowy folder poczty e-mail?

  1. Zaloguj się na konto e-mail korzystając z poczty Webmail
  2. Wybierz Ustawienia > Foldery.
  1. Kliknij Utwórz
  1. Podaj nazwę folderu i wskaż opcjonalnie folder nadrzędny
  1. Możesz wybrać domyślny widok listy lub wątków, konwersacji. 
  2. Zapisz ustawienia. 

Widok konwersacji, wątki, pozwala łączyć wszystkie wiadomości odebrane i wysłane, w ramach jednego tematu, kiedy użytkownicy klikali Odpowiedz, w jeden wątek.

Jak przenieść wiadomości do nowego folderu?

  1. Przejdź do folderu Poczta.
  2. Zaznacz wiadomości (wiele) trzymając przycisk Ctrl i klikając w kolejne wiadomości e-mail. 
  3. Po prawej stronie ekranu kliknij Więcej… i wybierz Przenieś do
  1. Wskaż folder docelowy. 

Możesz także skorzystać z opcji Kopiuj do, wskazując folder docelowy. Spowoduje to utworzenie kopii wiadomości. Będzie ona widoczna w wielu folderach. 

Wyżej opisana funkcja działa także dla pojedynczych wiadomości. Po otwarciu wiadomości e-mail (czytanie), możesz skorzystać z opcji Więcej… aby przenieść lub skopiować  wiadomości do nowego folderu.