Jak zalogować się do poczty WebMail?

Jak zalogować się do poczty WebMail?

Poczta Webmail to aplikacja do obsługi skrzynki e-mail dostępna w przeglądarce internetowej. Hostido.pl udostępnia interfejs poczty Webmail swoim użytkownikom, aby szybko mogli zalogować się do skrzynki e-mail, odebrać wiadomości oraz wysłać nowe. Webmail pozwala zarządzać skrzynką adresową, wysyłać wiadomości do ukrytych odbiorców, a dzięki widoku konwersacji, łatwo wyświetlać prowadzoną korespondencję i zachować jej porządek. Sprawdź, jak szybko zalogować się do poczty Webmail Hostido.pl.

Logowanie do poczty Webmail

Warunkiem skorzystania z poczty Webmail Hostido.pl jest utworzenie skrzynki e-mail na hostingu w Twoim Panelu klienta. Tworząc konto e-mail, nadajesz mu nazwę, będącą elementem adresu e-mail oraz określasz hasło dostępu. 

Logowanie do poczty Webmail wykonasz, przechodząc na stronę główną www.hostido.pl i klikając odpowiednio:

  • Logowanie > Poczta

Możesz także wpisać w pasku adresu w przeglądarce internetowej adres:

W nowym widoku wprowadź adres e-mail skrzynki, do której chcesz się zalogować oraz ustalone hasło dostępu. 

Po zalogowaniu możesz od razu przejść do folderu Poczta, odczytać wiadomości e-mail oraz wysłać nowe. Poczta Webmail działa tak, jak klasyczny klient pocztowy instalowany na komputerze lub urządzeniu mobilnym.

W odróżnieniu od typowego oprogramowania klienta poczty, Webmail nie wymaga instalacji. Dostępny jest na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu i przeglądarki internetowej.

Możesz dodać stronę logowania do ulubionych stron w przeglądarce internetowej, aby przyśpieszyć logowanie w przyszłości. 

Nie pamiętam hasła do skrzynki e-mail

Logowanie do konta e-mail w poczcie Webmail możliwe jest jedynie dla skrzynek e-mail utworzonych na hostingu zarejestrowanym w Hostido.pl. Wszystkie operacje, takie jak zmiana hasła czy tworzenie konta e-mail, wykonasz w panelu hostingu, DirectAdmin. 

  1. Zaloguj się do Panelu klienta Hostido.pl
  2. Przejdź do sekcji Twoje usługi, a następnie kliknij Opcje > Zarządzaj przy usłudze hostingowej. 
  1. Kliknij Konta e-mail.
  1. Przy wybranej skrzynce e-mail rozwiń dodatkowe opcje i wybierz Zmiana hasła
  1. Wprowadź nowe hasło dostępu i kliknij Zapisz.

Hasło zostało zmienione. Możesz wrócić do logowania do poczty Webmail Hostido.pl.