Jak dodać wiadomość urlopową w DirectAdmin oraz Webmail?

Jak dodać wiadomość urlopową w DirectAdmin oraz Webmail?

Wiadomość urlopowa to idealne rozwiązanie, kiedy planujesz dłuższą nieobecność, bez dostępu do poczty elektronicznej lub z ograniczonym dostępem, ale wciąż chcesz utrzymać dobre relacje i kontakt, np. z kontrahentami. Możesz ustawić automatyczną odpowiedź, wiadomość e-mail, przesyłaną w odpowiedzi na otrzymaną korespondencję, aby poinformować innych użytkowników o zaistniałej sytuacji i zapewnić ich, że otrzymają odpowiedź. Z tego poradnika dowiesz się, w jaki sposób dodać wiadomość urlopową za pomocą panelu DirectAdmin oraz poczty Webmail.

Wiadomość urlopowa w DirectAdmin

 1. Przejdź do panelu zarządzania hostingiem DirectAdmin
 2. W sekcji Zarządzanie pocztą e-mail kliknij Wiadomości urlopowe.
 1. Kliknij Ustaw wiadomość urlopową.
 1. Wybierz konto e-mail, dla którego chcesz włączyć automatyczną odpowiedź.
 1. W kolejnych krokach skonfiguruj wiadomość:
  • Przedrostek tematu: dodaje przedrostek do tematu otrzymanej wiadomości, pozwala to wyróżnić wiadomość na liście,
  • Content type: wybierz format wiadomości, tekstowy lub/i html,
  • Częstość odpowiedzi: jeśli jeden nadawca wysyła regularną korespondencję, możesz ustawić, co ile dni otrzyma jednorazową odpowiedź, aby nie system nie odpowiadał na wszystkie wiadomości e-mail,
  • Rozpoczęcie urlopu/Zakończenie urlopu: określ porę dnia i dni, od i do, kiedy wiadomość urlopowa będzie wysyłana,
  • Wiadomość urlopowa: wprowadź treść wiadomości, jaką otrzymają nadawcy.
 2. Kliknij Utwórz, aby zapisać zmiany.

Wiadomość urlopowa pojawi się na liście. Możesz w dowolnym momencie edytować treść wiadomości lub usunąć ją:

 • kliknij w przycisk Modyfikuj, aby przejść do edycji ustawień wiadomości,
 • zaznacz wiadomość, a następnie kliknij Usuń, aby usunąć wiadomość.

Wiadomość urlopowa w poczcie Webmail

 1. Zaloguj się do poczty e-mail Twojej skrzynki pocztowej.
 2. Przejdź do sekcji Ustawienia > Filtry.
 1. Utwórz nowy filtr.
 1. Podaj nazwę filtra, widoczną dla Ciebie.
 2. Skonfiguruj filtr:
  • Filtr włączony: włącz filtr,
  • Zakres: wybierz wszystkich,
  • Akcje: wybierz odpowiedz wiadomością o treści, a następnie wprowadź treść, opcjonalnie temat.
  • Jak często wysyłać wiadomość: jeśli jeden nadawca wysyła regularną korespondencję, możesz ustawić, co ile dni otrzyma jednorazową odpowiedź, aby nie system nie odpowiadał na wszystkie wiadomości e-mail.
 3. Kliknij Zapisz.

W tej konfiguracji nie ma możliwości określenia przedziału czasowego, od kiedy do kiedy filtr ma działać. Jeśli chcesz przerwać wysyłanie automatycznej odpowiedzi, usuń filtr.

W sekcji Ustawienia > Filtry kliknij wybrany filtr, a następnie skorzystaj z przycisku Usuń.