Jak możemy pomóc?

Poszukiwanie...

Jak połączyć się poprzez SSH za pomocą Termius?

Aby połączyć się na swoje konto poprzez SSH prosimy w pierwszej kolejności wygenerować parę kluczy, jeżeli nie zostało to jeszcze zrobione. Jest to niezbędny krok w celu połączenia się. Ze względów bezpieczeństwa nie dopuszczamy możliwości logowania przy użyciu samego loginu i hasła do konta.

Aby wygenerować klucze, przechodzimy do opcji "keychain", klikamy na plus i wybieramy "Generate Key".

Następnie podajemy tylko nazwę klucza i ewentualnie uzupełniamy hasło, jeżeli chcemy dodatkowo zabezpieczyć klucz.

Po utworzeniu klucza, klikamy na niego i kopiujemy wartość z pola "public key" na dole:

Skopiowany klucz publiczny wklejamy w panelu administracyjnym w opcji "klucze SSH" po kliknięciu na zielony przycisk "wklej klucz". Po wklejeniu klucza, na końcu robimy spację i wpisujemy komentarz do klucza, inaczej panel go nie przyjmie:

W aplikacji Termius wracamy do opcji "hosts", klikamy na plus i wybieramy "new host".

Następnie wypełniamy tylko następujące pola:

  • Alias: podajemy dowolną nazwę połączenia
  • Hostname: wpisujemy hostXXXXXX.hostido.net.pl, gdzie hostXXXXXX to nazwa usługi hostingowej
  • Port: wpisujemy 64321
  • Username: wpisujemy samo hostXXXXXX, gdzie hostXXXXXX to nazwa usługi hostingowej
  • Key: wybieramy wygenerowany wcześniej klucz

Po zapisaniu, możemy już się połączyć z serwerem.