Jak utworzyć reguły wiadomości w poczcie WebMail?

Jak utworzyć reguły wiadomości w poczcie WebMail?

Reguły wiadomości utworzone na koncie e-mail czynią korzystanie ze skrzynki pocztowej naprawdę wygodnym. Reguły wiadomości, zwane często filtrami wiadomości, to automatyczne polecenia wykonywane na korespondencji e-mail, które prowadzą do organizacji wiadomości, np. przenoszenia ich do folderów, oznaczania flagami, usuwania. Dobrze skonfigurowane reguły wiadomości, pozwolą Ci szybko zorganizować całą korespondencję i przyśpieszyć odnajdywanie wiadomości oraz prowadzenie tej korespondencji. Sprawdź, jak utworzyć reguły wiadomości w poczcie Webmail. 

Reguły wiadomości  - informacje podstawowe

Możesz dodawać reguły wiadomości, które będą działały dla całego konta e-mail, filtrując pocztę, przenosząc ją do wybranych katalogów, oznaczając jak przeczytaną lub znakując flagami. Reguły poczty Webmail pozwalają na ukierunkowanie poczty przychodzącej i oddzielenie ważnych od mniej ważnych. Na przykład możesz oddzielić wiadomości z czystymi informacjami od ważnych zadań, automatycznie umieszczając pocztę w podfolderach.

Każde działanie reguły wiadomości może pomóc w zorganizowaniu Twojej skrzynki pocztowej, a przez to ułatwi prowadzenie korespondencji i podtrzymanie kontaktów w kontrahentami, kiedy będziesz miał wszystko pod kontrolą. 

Jak utworzyć reguły wiadomości w poczcie Webmail?

Możesz użyć reguł poczty, aby nowe wiadomości przychodzące spełniające określone warunki były przenoszone, przekazywane lub usuwane. Na przykład możesz utworzyć regułę, która sprawdza wiadomości od określonego nadawcy lub tematu i automatycznie przenosi je do określonego folderu, wysyła kopie tych wiadomości do kogoś lub usuwa niechciane wiadomości, zanim pojawią się w Twojej skrzynce odbiorczej.

 1. Zaloguj się na konto e-mail korzystając z poczty Webmail
 2. Wybierz Ustawienia > Filtry. 
 1. Utwórz nowy filtr.

Wprowadź podstawowe informacje o filtrze:

 • Nazwa filtru: podaj nazwę systemową filtra,
 • Filtr włączony: włącz lub wyłącz filtr, 
 • Zakres: określ zakres działania filtra:
  • spełniających wszystkie poniższe kryteria – wiadomość musi spełnić każde z zdefiniowanych kryteriów. 
  • spełniających dowolne z poniższych kryteriów – wystarczy spełnienie jednego ze zdefiniowanych kryteriów,
  • wszystkich – filtr zostanie zastosowany do każdej wiadomości przychodzącej
 • Reguły: określ regułę filtrowania, korzystając z 3 dostępnych pól:
  • Pole: wybierz, na podstawie którego pola lub kryterium, filtr ma być uruchamiany, np. po temacie, treści, rozmiarze,
  • Reguła: zawiera, nie zawiera, istnieje, nie pasuje, ilość większa niż, itp. wskaż w jaki sposób będzie mierzona wartość pola, 
  • Wartość: wprowadź wartość, na podstawie której reguła będzie działała, np. jeśli określiłeś Rozmiar, ponad, wskaż od jakiego rozmiaru wiadomości (wzwyż) reguła ma zacząć działać, np. 400kB,
 • Akcja: określ, co ma się stać z wiadomością, np. ma zostać przeniesiona, oznaczona, usunięta, itp. 

Reguły i akcje pozwalają na dziesiątki kombinacji dla różnych wartości pola, możesz utworzyć wiele reguł dla podobnych warunków, np. rozmiaru, aby segregować wiadomości e-mail w katalogach określających ich rozmiar. 

Reguły utworzone np., dla jednego nadawcy, także mogą być dodatkowo filtrowane po innych kryteriach, np. inna akcja dla wiadomości z załącznikiem, wysłanych od jan.kowalski@firma.pl, a inne akcja dla wiadomości zawierających w temacie określone słowo, również wysłanych z tego samego adresu.