Jak możemy pomóc?

Poszukiwanie...

Jak zmienić uprawienia plików i folderów na serwerze FTP?

CHMOD to polecenie UNIX, które służy do ustawiania praw dostępu do plików/katalogów. Uprawnienia do plików są określone w trzech cyfrach, które określają odpowiednio uprawnienia właściciela, grupy i pozostałych użytkowników. Korzystając z menadżera plików, możesz szybko zmienić uprawnienia CHMOD plików i folderów na serwerze FTP. Sprawdź, jak to zrobić w panelu DirectAdmin. 

Co to jest CHMOD i jakie ma znaczenie?

Na serwerach internetowych opartych na systemie UNIX istnieje możliwość zarządzania uprawnieniami do plików za pomocą CHMOD. W przypadku aplikacji internetowych, które używają na przykład PHP, bardzo ważne jest, aby uprawnienia do plików były ustawione poprawnie, z jednej strony, aby zapewnić funkcjonalność aplikacji PHP, a z drugiej strony, aby nie pozostawiać żadnych luk w zabezpieczeniach.

Możesz niezależnie przydzielać uprawnienia do plików i katalogów swojego hostingu. Prawa są podzielone na trzy typy, które można ustawić dla pliku lub katalogu.

Użytkownik:

Rozróżnia się podział uprawnień kolejno na trzy typy użytkowników:

 • User (u): Właściciel pliku
 • Group (g): Grupa, do której należy plik
 • Other (o): Pozostali użytkownicy

Prawa do plików:

Rozróżnia się trzy prawa dostępu:

 • Read (r) - Użytkownik może otworzyć plik do odczytu
 • Write (w) - Użytkownik może zmieniać zawartość pliku
 • Execute (x) - Użytkownik może uruchomić plik

CHMOD numerycznie

Uprawnienia dla danego typu użytkownika (u, g lub o) można zapisać jako zespół trzech liter (r, w oraz x) lub jako jedną cyfrę. Cyfra ta, to suma uprawnień (1 - uruchamianie, 2 - zapis, 4 - odczyt):

7 - odczyt, zapis i uruchamianie
6 - odczyt i zapis
5 - odczyt i uruchamianie
4 - odczyt
3 - zapis i uruchamianie
2 - zapis
1 - uruchamianie
0 - brak praw

Tym samym pełne prawa dostępu dla wszystkich można zapisać jako "rwxrwxrwx" lub "777". Zaleca się używanie praw rw------- (600) dla skryptów PHP i rw-r--r-- (644) dla pozostałych plików, które są publiczne (obrazki, javascript, css, itp.). Skrypty PHP, które są publicznie dostępne (typu kod Wordpressa) i nie zawierają haseł (jak np. wp-config.php), mogą mieć również uprawnienia rw-r--r-- (644). Nigdy nie nadawaj pełnych praw do plików dla "pozostałych użytkowników".

Jak zmienić uprawnienia plików i folderów na serwerze FTP?

 1. Zaloguj się do Panelu klienta Hostido.pl
 2. Przejdź do sekcji Twoje usługi, a następnie kliknij Opcje > Zarządzaj przy usłudze hostingowej. 
 1. W sekcji Pliki/FTP wybierz Zarządzanie plikami.
 1. Odszukaj interesujący Cię plik lub folder.
 2. Naciśnij prawym przyciskiem myszki. 
 1. Wybierz Ustaw uprawnienia.
 2. Wprowadź uprawnienia CHMOD wybierając je z tabeli lub wprowadzając stosowny “kod”.
 1. Zaznacz opcjonalnie Recursive
 1. Zapisz zmiany

Zmienianie uprawnień do plików za pomocą CHMOD jest skuteczne, ale musisz wiedzieć, że zmienia tylko uprawnienia do pliku dla określonego katalogu lub pliku. Możesz rekursywnie zmieniać uprawnienia do pliku w katalogu lub pliku oraz jego podkatalogach i plikach. Zmiana nastąpi dla całej struktury katalogu i jego zawartości.