Migracja danych między panelami DirectAdmin

Migracja danych między panelami DirectAdmin

Możesz samemu wykonać migrację hostingu używającego panelu DirectAdmin przenosząc strony internetowe, pocztę e-mail oraz konfigurację usług hostingowych, w tym kont e-mail, kont FTP i informacji o bazach danych. Migracja danych jest możliwa bezpośrednio w panelu DirectAdmin, zarówno eksport danych, jak i ich późniejszy import.

Przenoszenie stron internetowych oraz poczty e-mail przy zmianie usługodawcy hostingu może stanowić barierę techniczną dla użytkownika, szczególnie gdy firma hostingowa korzysta z nieintuicyjnych lub nie najnowszych narzędzi do zarządzania usługami. Jeśli Twój dotychczasowy usługodawca udostępnił Ci panel DirectAdmin do zarządzania usługami hostingowymi i chcesz przenieść swoje usługi do Hostido.pl, proces ten będzie bardzo łatwy i wykonasz go samodzielnie z pomocą tego poradnika.

Najważniejszymi krokami w procesie migracji danych między panelami DirectAdmin są:

Z tego poradnika dowiesz się, jak przenieść zawartość serwera, poczty oraz ustawień DirectAdmin, od zewnętrznego usługodawcy do Hostido.pl.

Ważne! Panel DirectAdmin, jego wygląd, może nieznacznie różnić się, w zależności od dostawcy usługi. Większość różnic wynika z używanego szablonu, skórki, panelu. Jeśli masz wątpliwości, jak poruszać się po panelu DirectAdmin, sprawdź dokumentację Hostido.pl lub skorzystaj z pomocy aktualnego dostawcy usług.

Eksport danych od poprzedniego dostawcy usług

Ta instrukcja przedstawia proces migrowania danych między dwoma panelami DirectAdmin, dwóch różnych dostawców usług. Zakładamy, że chcesz przenieść swoje usługi na tani i wydajny hosting w Hostido.pl, a Twój poprzedni dostawca oferuje również dostęp do DirectAdmin.

Ważne! Poniższe screeny odnoszą się do panelu DirectAdmin, ale Twój obecny dostawca usługi hostingowej, może korzystać z innej skórki (motywu).

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia migracji, będzie eksport danych z panelu DirectAdmin aktualnego usługodawcy:

 1. Zaloguj się do panelu DirectAdmin poprzedniego dostawcy usług hostingowych.
 2. Odszukaj sekcję mającą w nazwie "Utwórz/Przywróć kopię zapasową" lub samo "kopie zapasowe", lub "backup" i ją kliknij.
 3. Zaznacz lub odznacz elementy do eksportu danych. Zwróć uwagę na poszczególne elementy, takie jak zawartość FTP, poczty, ale także ustawienia zapisane w DirectAdmin.
 1. Potwierdź klikając Utwórz kopię zapasową.

Utworzona kopia zapasowa zostanie zapisana na serwerze FTP w katalogu /backups. Zaloguj się do serwera FTP, np. za pomocą managera plików lub klienta FTP (programu na komputerze) i pobierz plik kopii zapasowej.

Import danych w panelu DirectAdmin - migracja danych

Procedura importu danych jest odwrotnością jego eksportu, gdyż w pierwszej kolejności niezbędne będzie umieszczenie plików kopii zapasowej na serwerze FTP w katalogu /backups. Kopię zapasową należy umieścić na serwerze w Hostido.pl.

 1. Skorzystaj z połączenia FTP Hostido.pl, aby wgrać pliki na serwer:
 2. Umieść plik kopii zapasowej w katalogu /backups. Jeśli katalog nie istnieje, utwórz go.
 3. Przejdź do panelu DirectAdmin
 4. W sekcji Dodatkowe Funkcje > Import/Eksport danych DirectAdmin
 1. Kliknij Importuj/eksportuj kopię DirectAdmin
 1. Kliknij Przywróć kopię zapasową.
 1. Wybierz plik kopii zapasowej.
 1. Wybierz elementy do przywrócenia.
 1. Potwierdź operację klikając Przywróć.

Zmiana serwerów DNS (przekierowanie domeny)

Konfiguracja panelu DirectAdmin jest przenoszona między usługodawcami, ale niektóre ustawienia wymagają ręcznych zmian. Należy do nich m.in. zmiana serwerów DNS domeny, tj. przekierowanie jej obsługi technicznej od jednego operatora, do Hostido.pl.

Istnieją dwie możliwości przeprowadzenia tej zmiany:

 • delegacja domeny na serwery DNS Hostido.pl: spowoduje to przeniesienie obsługi technicznej od poprzedniego dostawcy do Hostido.pl, ale wciąż będziesz opłacał przedłużenie domeny u obecnego rejestratora,
 • transfer domeny: transfer domeny przenosi domenę między dostawcami usług, co oznacza zarówno przeniesienie jej obsługi technicznej oraz bilingowej. Od tej pory, wszystkie dyspozycje dot. domeny, np. cesja, płatności, zrealizujesz w Hostido.pl.

Przeczytaj więcej:

Aktualizacja baz danych w systemach CMS i aplikacjach

Podczas importu danych do panelu DirectAdmin oraz na serwer, w tym poczty, plików stron WWW i aplikacji, wszystkie informacje przenoszone są 1 do 1, ale mogą zdarzyć się wyjątki, wynikające ze specyfikacji usługi hostingowej.

Jednym z wyjątków są nazwy baz danych, które generowane są w wewnętrznym środowisku wybranej usługi hostingowej i ściśle z nią powiązane.

W chwili importu danych do panelu DirectAdmin Hostido.pl, bazy danych są przenoszone, dokładnie ich zawartość. Zmianie ulega nazwa bazy danych oraz nazwy użytkowników.

W praktyce oznacza to, że jeśli przenosisz aplikacje, np. system CMS WordPress z Twoją witryną internetową, konieczne będzie zaktualizowanie nazwy używanej bazy danych oraz jej użytkownika.

W poniższym artykule przedstawiliśmy, w jaki sposób znaleźć i edytować ustawienia bazy danych w CMS WordPress na serwerze FTP: