Jak możemy pomóc?

Poszukiwanie...

W jaki sposób sprawdzę zużycie zasobów serwera?

W dzisiejszych czasach rośnie wykorzystanie aplikacji CMS, aplikacje te zwiększają wykorzystanie zasobów serwera, możliwe, że jest to spowodowane nadmiernym wykorzystaniem modułów, wtyczek itp., które są pobierane i instalowane na Twojej stronie internetowej. W DirectAdmin łatwo sprawdzisz zużycie zasobów swojego serwera.

Obciążenie serwera - informacje podstawowe

Podobnie jak w komputerach PC czy urządzeniach mobilnych, odczas jednoczesnego otwierania wielu aplikacji, takich jak gry, programy biurowe, powoduje wykonanie wielu procesów i zużycie pamięci RAM do przechowywania danych podczas ich wykonywania. To samo dzieje się ze stronami internetowymi, ale w tym przypadku przetwarzany jest kod PHP, HTML, Javascript itp., aby wyświetlić go użytkownikowi.

To oczywiście jeden z możliwych scenariuszy, bo istnieje wiele powodów, dla których obciążenie serwera może być większe, od większej liczby użytkowników, działania skryptów, przetwarzania bazy danych czy ataku z zewnątrz.

W jaki sposób sprawdzę zużycie zasobów serwera?

  1. Przejdź do panelu zarządzania hostingiem DirectAdmin
  2. W sekcji Dodatkowe funkcje kliknij Użycie zasobów.

W nowym widoku powinien powitać Cię komunikat: Twoje konto nie miało żadnych problemów z limitami w ciągu 24 godzin. Jeśli jest inaczej, otrzymasz konkretne powiadomienie i raport ze zdarzeń z ostatnich 24h.

Przeglądając odpowiednio sekcje Bieżące użycie i Migawki, możesz nadzorować obciążenie swojego serwera w czasie teraźniejszym oraz w poprzednich dniach.

W widoku Bieżące użycie znajdziesz m.in informacje:

  • CPU - przydzielenie zasobów procesora,
  • vMEM - pamięć wirtualna przydzielana w MB
  • pMEM - pamięć fizyczna przydzielana w MB
  • EP - Entry Processes, ilość skryptów PHP i CRON działających na koncie jednocześnie
  • nPROC - Number of Processes, ilość procesów PHP i CRON
  • IO (KB/s) - przepustowośc danych
  • IOPS - ilość jednoczesnych operacji odczytu/zapisu danych

Poniżej znajdziesz także wykresy, obrazujące zużycie zasobów w ostatnim czasie.